kalendář jmen

Zima ještě neskončila! Ze západu se na Česko žene další sněhová bouře.

18.4.2017 0

Počasí je okamžitý stav v ovzduší na určitém místě. Je dáno stavem všech atmosférických jevů pozorovaných na určitém místě a v určitém krátkém časovém úseku nebo okamžiku. Tento stav se popisuje souborem hodnot meteorologických prvků, které byly naměřeny meteorologickými přístroji nebo zjištěny pozorovatelem. […]

1 2 3 5